Kết quả tìm kiếm cho ""

Trang 1/1

Sinh trắc dấu vân tay có tên tiếng Anh là Dermatoglyphics – là ngành khoa học chuyên nghiên cứu về dấu vân tay của con người. Một nhánh nhỏ của sinh trắc học dấu vân tay là: Phân tích nhận dạng dấu vân tay
Tại sao lại có ngành sinh trắc dấu vân tay?
Dựa trên những thành tựu nghiên cứu về tiềm năng con người, các nhà khoa học trên thế giới đã đúc kết công trình nghiên cứu về ngành khoa học dấu vân tay (Dermatoglyphics) có liên quan đến sự phát triển và hình thành não bộ con … Xem thêm