Giới Thiệu

Vai trò của sinh trắc vân tay

Tiến hành phương pháp sinh trắc vân tay chính là đưa ra những phân tích, dựa trên những thành tựu khoa học hiện đại, nghiên cứu về thần kinh học, di truyền học, vân tay học và phôi thai để phân tích mối liên hệ giữa não bộ và dấu vân tay

Giới Thiệu Công Ty Bioge

Công ty Bioge được thành lập từ năm 2018. Đã thành lập đươc hệ thống đại lý toàn quốc.

Tầm Nhìn

Sinh trắc vân tay được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực và mang lại nhiều giá trị cho từng nhóm đối tượng